Daňový poradce

  • Daňový poradce je odborník na daně, včetně sociálního a zdravotního pojištění, vedení účetnictví a zpracování mezd. Poradí Vám, vysvětlí, může Vám prodloužit termín pro podání daňového přiznání, vše vyřídí za Vás, komunikuje elektronicky, ušetříte čas i starosti.
  • Každý daňový poradce je ze zákona zapsán u Komory daňových poradců ČR v seznamu daňových poradců, který je zveřejněn na adrese www.kdpcr.cz
  • Komora daňových poradců je samostatnou nezávislou profesní institucí. Její existence je daná zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Komora mimo jiné organizuje kvalifikační zkoušky na daňového poradce a nabízí svým členům celou řadu služeb pro podporu profese, včetně soustavného vzdělávání.
  • Účetní firma Praha DAUSYS disponuje vlastním daňovým poradcem.