Ochrana osobních údajů

Prohlášení jednatele DAUSYS, s.r.o.

Považuji Vaše jméno a email za důvěrné a nepředám je třetím osobám. Zaručuji vám soukromí a bezpečnost. Vždy se můžete z databáze snadno vymazat jediným kliknutím myši.

 

Ing. Martin Janočko , jednatel

Daňový poradce č.4508

Se všemi osobními údaji, které poskytnou zákazníci a široká veřejnost např. prostřednictvím vlastních webových stránek www.dausys.cz se zachází následujícím způsobem:

 

  • DAUSYS, s.r.o. respektuje soukromí každé osoby, která navštíví nebo použije tyto webové stránky. Shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky. Učiníme vše, co je potřebné, k zajištění souladu s těmito právními předpisy.
  • Cílem účetní kanceláře DAUSYS, s.r.o. je zabezpečení a ochrana získaných osobních údajů. Osobní údaje, které DAUSYS, s.r.o. získá, jsou uloženy na počítačových serverech s omezeným přístupem. DAUSYS, s.r.o. neprodává, nepronajímá ani nepředává osobní údaje jiným organizacím.
  • Společnost DAUSYS, s.r.o. může osobní údaje sdělit pouze v případě, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je takováto akce nezbytná z níže uvedených důvodů: (a) jednání v rámci nařízení zákona nebo dodržení právního procesu vedeného proti společnosti DAUSYS, s.r.o.; (b) ochrana a obhajoba práv nebo vlastnictví společnosti DAUSYS, s.r.o. (c) jednání v kritických situacích na ochranu osobní bezpečnosti pracovníků nebo zástupců společnosti DAUSYS, s.r.o. nebo zástupců veřejnosti.
  • Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hyperodkazů na webových stránkáchDAUSYS, s.r.o.. Společnost DAUSYS, s.r.o. není odpovědná za shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů na odkazovaných stránkách. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.
  • Účetní kancelář DAUSYS, s.r.o. rovněž shromažďuje informace o podstránkách, které zákazník na webových stránkách navštěvuje. Tato data o návštěvnosti jsou identifikována pouze pomocí jedinečného ID čísla, a nejsou nikdy spojena s osobními informacemi.
  • DAUSYS, s.r.o. shromažďuje a pro své vlastní potřeby uchovává poskytnuté osobní údaje pouze za účelem obdržení zpětných vyžádaných informací. Mezi shromažďované osobní údaje patří uživatelské jméno, heslo, e¬mailová adresa, místo, adresa pro zasílání rychlých zpráv, webová adresa atd., tedy informace, které společnosti návštěvník stránek dobrovolně sdělí z důvodu poptávky po jednom z nabízených produktů či služeb (vedení účetnictví, zpracování mezd, daňové poradenství), tzn. právě z důvodu, kdy tyto poskytnuté údaje umožňují cíleně plnit požadavky zákazníků.