Obecná odpovědnost za vedení účetnictví

§ 5 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

(1) Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

(2) Pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

 

S námi jste v bezpečí, protože odpovědnost za naši práci přebíráme na sebe.