Nadstandardní odpovědnost

Chci...

Přenést odpovědnost - Pojištěného dodavatele - Vidět pojistnou smlouvu - Ochranu peněz - Záruky v praxi - Další pojištění - Motivovaného dodavatele

 

Zbavte se odpovědnosti za Vaše účetnictví a mzdovou agenduJak je to vlastně s odpovědností externí účetní firmy nebo vlastního zaměstnance?  Zákon o účetnictví stanoví, že odpovědný je vždy podnikatel. "Partnerem" pro finanční úřad tak budete vždy vy. Co s tím, když zákon jinou možnost nedovoluje?

Převzetí odpovědnosti

Převezmeme na sebe odpovědnost za vaše účetnictví mzdy a daně. Budeme vám tak ručit za výsledky naší práce. Můžeme si to dovolit, protože k předcházení a kontrole chyb máme kontrolní systém a přesné metodiky.

Pojištění

Chybu může udělat každý a ani my nejsme výjimkou. Proto jsme rizika spojená s naší prací pojistili u Kooperativy na pojistnou částku 3 000 000,- Kč. Dosáhneme na výhodné pojistné podmínky, protože jsme členem profesní Komory daňových poradců, která má mnohem lepší vyjednávací pozici než osamělá účetní firma bez silného partnera v zádech. Budete mít smluvní nárok na náhradu škody a hlavně ji také skutečně dostanete. Chráníme tak vás i sebe.

Pojistná smlouva

O tom, že nemluvíme do větru, se můžete hned přesvědčit. Prohlédněte si kopii naši pojistné smlouvy, kterou jsme uzavřeli do výše pojistného plnění 3 000 000,- Kč za škodu vzniklou v souvislosti s naší prací.

 

Pojištění vedení účetnictví a zpracování mezd Praha

Pojištění daňového poradce Praha

Jako jednatel a majitel firmy si nedokážu ani představit, jakých enormních chyb bychom se museli dopustit, abychom se přiblížili vyčerpání takového pojistného limitu.

Vaše peníze, náš závazek

Odpovědnost chápeme jako základní stavební kámen našeho podnikání. Stejně jako u našeho závazku mlčenlivosti a garance kvality, i tady jsme nechali přímo do smlouvy zapracovat závazek odpovědnosti, který si můžete předem prostudovat už dnes:

Odpovědnost v praxi - můžete si pročíst smluvní ustanovení PŘEDEM

  • Poskytovatel je povinen na základě podkladů odběratele řádně a v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími platnými právními předpisy zaúčtovat veškeré účetní případy tak, aby účetnictví bylo vedeno správně, úplně, průkazným způsobem, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
  • Poskytovatel odpovídá odběrateli za škodu, která mu byla způsobena porušením povinností poskytovatele podle této smlouvy.
  • Poskytovatel je povinen být v dostatečném rozsahu pojištěn pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností a udržovat toto pojištění v platnosti po dobu, po kterou je odběratel oprávněn náhradu škody po poskytovateli uplatnit.

 

Jak vidíte, pojištění bude platit po celou dobu, po kterou vám finanční úřad může doměřit daň. To pro vás znamená, že i když ukončíte své podnikání, tak za námi odvedenou práci i nadále plně ručíme.

Další pojištění

Náš daňový poradce ing. Martin Janočko je navíc k výše uvedeným 3 mil. individuálně pojištěn na  částku 750 000,- Kč , a to ze zákona. Takže s námi máte jistotu. Toto pojištění se mimo jiné vztahuje na:

  • porady a zastupování ve věcech daní, jakož i pomoc při zpracování daňových záležitostí;
  • zpracování ostatních souvisejících plateb, zejména pojištění zdravotního, pojištění sociálního, případně místních poplatků;
  • zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství daňovým poradcem;
  • právní poradenství (kontrolu) ve věci dodržování pravidel týkajících se požadavků právních předpisů na průkaznost účetnictví klienta a rozsahu a způsobu vedení účetnictví klientem nebo daňové evidence klientem;
  • nesprávnou aplikací právního předpisu;
  • provedením chybného výpočtu;
  • nedodržením lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem.

Naše motivace

Odpovědnost nás motivuje k tomu, abychom byli důslední a přesní. Proto se na nás můžete spolehnout. Budeme vám užiteční v těchto oblastech:

 

Jsme připraveni převzít odpovědnost.

 

Zaujaly Vás naše služby?

Můžeme vám být užiteční?

Zajímá vás cena?

Nezávazná poptávka

Chybí vám nějaká informace?

Potřebujete něco upřesnit?

Zeptejte se

 

 

Fill out my online form.