Podmínky použití

  • Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou bezplatné a pouze informativní. Mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Účetní firma DAUSYS, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit informace a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
  • Protože se náš právní řád, výklad právních předpisů a judikatura stále vyvíjí, nemůže účetní kancelář DAUSYS, s.r.o. nést odpovědnost za informace uvedené na jejich webových stránkách. Účetní firma DAUSYS, s.r.o. odpovídá za informace poskytnuté klientovi na základě přesných a úplných informací získaných od klienta v rámci obchodního vztahu.
  • Účetní firma DAUSYS, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
  • Účetní firma DAUSYS, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona sjedná se svými klienty v rámci smluvního obchodního vztahu. Informace uvedené na webových stránkách účetní kanceláře DAUSYS, s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti postupů, doporučení a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od účetní firmy DAUSYS, s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.