Účetnictví vedení

 • podvojné účetnictví
 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • účetní závěrka
 • inventarizace zůstatků rozvahových účtů
 • sledování pohledávek a závazků
 • zastupování před úřady (Finanční úřad, Správa sociálního pojištění, Zdravotní pojišťovny, Živnostenský úřad)
 • vedení účetních knih
  • účetní deník
  • peněžní deník
  • hlavní kniha
 • sestavení účetní závěrky
 • zakládání Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát do Obchodního rejstříku
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, DPH, silniční dani atd.
 • více...