Zákonné pojištění daňového poradce

Zde je přesné znění § 6 odst. 10 písm. a) zák. č. 523/1992 o Daňovém poradenství a Komoře daňových poradců:

(10) Daňový poradce je dále povinen

a) před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství.

 

Komora má přirozený zájem na tom, aby její členové svým klientům nezůstali nic dlužni. Proto je povinnost pojištění jejich členů dána přímo ze zákona. I my Vám můžeme nabídnout tuto jistotu.